KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so manjše besedilne datoteke, običajno iz črk in številk, katere obiskano spletno mesto shrani v napravo (računalnik, mobilnik, tablica itd.) z namenom prepoznavanja teh naprav. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika.

ZAKAJ POTREBUJEMO PIŠKOTKE?

Glavni namen piškotka je, da (našemu) spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojeno platformo, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku (naše) platforme bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Interakcija med uporabnikom in platformo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša.

ZAKAJ UPORABLJAMO PIŠKOTKE?

Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz njihovih lastnosti, ena izmed njih je shranjevanja podatkov o stanju posamezne platforme), piškotki pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (naročil na spletu), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. S pomočjo piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo tretji uporabnikom na njegovi spletni strani.