Splošni pogoji storitev podjetja Atnak d.o.o.

PONUDBA: prevoz oseb, najem vozila z voznikom, najem voznika.

IZVAJALEC STORITEV: Atnak d.o.o.

1.člen –  IZVAJALEC

Izvajalec Atnak d.o.o. izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj vsake opravljene  storitve.

Izvajalec ne opravlja prevozov mladoletnih oseb brez spremstva ali pooblastila skrbnika.

2.člen – NAROČNIK

Naročnik je vsaka pogodbena stranka oziroma naročnik storitve katero nudi izvajalec oziroma prevoznik. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve.

Naročnik prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Izvajalec ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.

3.člen – REZERVACIJA

Rezervacija je potrjena, ko izvajalec za omenjeno storitev prejme dogovorjeno, če se tako pogodbeni stranki dogovorita, akontacijo za prevoz. Veljavne so le tiste rezervacije storitev, ki jih izvajalec tudi pisno potrdi.

Rok za plačilo akontacije je naveden v ponudbi.

Potrjena rezervacija vsebuje podatke naročnika, število oseb, potrditev zahtevanega termina, lokacije vstopa oziroma začetka poti, lokacija končne poti ter fiksno določeno ceno za rezervirano storitev.

Nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.

4.člen PREVOZ

Prevoz je namenjen tistim potnikom, ki si želijo svoj prevoz prilagoditi svojim potrebam. Naročilo takega prevoza se vrši preko telefona in pisno na E-mail. Potnik ob rezervaciji sporoči želeno uro odhoda in prihoda (številko leta), vstopno lokacijo ter število oseb. Tovrstna oblika prevoza ni vezana na vozni red. Prilagojena je izključno potnikom, ki potrebujejo storitev iz naslova na letališče oz. obratno brez dodatnih postankov ter dodatnih potnikov. Pri rezervaciji poti (iz letališča na želeni naslov) voznik potnika počaka z dogovorjenim pozdravnim znakom na prihodu v letališki zgradbi po pristanku letala.

Dodatne ugodnosti: brezplačna dodatna prtljaga, brez doplačila za uporabo otroškega sedeža, neomejeno število postankov v skladu s časovnico potovanja.

5.člen – PLAČILO STORITVE

Gotovinsko plačilo se lahko izvrši neposredno pred pričetkom same vožnje, za kar se izda ustrezen dokument o plačilu vožnje. Drugačne oblike plačila imajo pogodbene stranke, ki naročajo storitve izvajalca za svoje upravičence. V tem primeru je obvezen dokument prejeta naročilnica ali pogodba podjetja ter pisno naročilo v obliki e-sporočila. Spisek potnikov je v tem primeru tudi obvezna sestavina naročila. Pogodbeni partnerji so upravičeni do plačila računa v dogovorjenem roku (po pogodbi) ali datumom določenim na izdanem računu.

6.člen – ODPOVEDI

V primeru nenadnih ali nepričakovanih odpovedi zaradi npr. sprememba ali prerutacija prihoda letala na drugo letališče kot je bilo rezervirano in vplačano; izguba ali zamuda leta v prihodu (po lastni krivdi); izvajalec ni dolžan vrniti vplačila za omenjeno storitev.

7.člen – ZAČETEK VOŽNJE

Začetek vožnje je definiran s trenutkom,  ko naročnik in izvajalec skleneta pisni dogovor o storitvi. Ko naročnik zasede svoje mesto v vozilu, lahko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije.

Voznik ne odgovarja za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu.

8.člen – PREKINITEV VOŽNJE

Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 200 Km je predviden postanek do 15 min, ter do 30 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori s potniki, pri čemer je potrebno soglasje. Ob prepogostih postankih na izrecno željo potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo.

9.člen – KONEC VOŽNJE

Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi potniki.

10.člen – OKVARA VOZILA

Okvara vozila izvajalcu nalaga obveznost priskrbe nadomestnega prevoza na svoje stroške. V primeru kadar nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 4 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, uporabniku povrne stroške prevoza ali storitve v celoti.

Uporabnik v primeru okvare vozila na povrnitev drugih stroškov kot teh navedenih, ni upravičen.

Okvara vozila ter vpliv višje sile, ni razlog za odškodnino.

11.člen – VARNOST IN ODGOVORNOST

Vsa vozila imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno pregledana in so v skladu z zakonodajo REPUBLIKE SLOVENIJE. Nezgodno zavarovanje potnikov je vključeno v ceno prevoza.

Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, je voznik obvezen zaustaviti vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila.

12.člen – PRTLJAGA

Naročnik prevoza je upravičen do 1 kosa ročne prtljage 10 kg in 1 kosa osebne prtljage do 25 kg. Ob predhodni najavi ali rezervaciji ter doplačilu je možna dodatna prtljaga.

V kombi vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in substanc ali snovi, katere so prepovedane z zakonom v vseh državah,  po katerih bo potekalo potovanje.

13.člen – ODPOVED PREVOZA S STRANI IZVAJALCA

Zanj šteje vsaka odpoved prevoza izvajalca. Izvajalec lahko delno ali v celoti odpove prevoz, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti, jih predvideti ali preprečiti.

14.člen – ODPOVED PREVOZA S STRANI NAROČNIKA

Naročnikova odpoved potovanja mora biti opravljena pisno, ustrezna je tudi oblika elektronske pošte.

Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije, ki znašajo: do 48h pred odhodom na začetno destinacijo odpovedni stroški znašajo 50% cene prevoza, za odpoved prevoza manj kot 48h pred odhodom so odpovedni stroški 100% cene prevoza.

15.člen – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim odkritjem. Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način.

16.člen – POPUSTI

Popust pogodbeni stranki dogovorita pred opravljanjem prevoza. Akcijske cene in dodatno ponudbo določi podjetje Atnak d.o.o., ter le te razločno navede v ceniku ponudbe.